شرکت مهندسی زرین تاک کویر در سال 1393 با هدف افزایش عملکرد کشاورزی با رویکرد تغذیه بهینه عناصرغذایی گیاهان و فرمولاسیون تخصصی کودها به همراه استفاده از اصلاح کننده های خاک و آب آغاز به فعالیت نموده است. این شرکت با فعالیت های آزمایشگاهی و پژوهشی بر روی انواع مختلف خاکها ، درختان ، باغات و مزارع توانسته است فرمولاسیون های بسیار خوبی را جهت افزایش بهره وری کشاورزی ارائه نماید. هم اکنون این شرکت  توانسته با کسب دانش فنی مورد نیاز، کود نیترات کلسیم با کیفیت و قدرت جذب بالا تولید نماید.